Dự án hỗ trợ công nghệ UFB & câu cá ngừ

SAC là nhà xuất khẩu cá ngừ trên phạm vi toàn cầu. Chúng tôi cung cấp loại cá ngừ tươi nhất ra thị trường thế giới. SAC cung cấp phương pháp bảo quản dùng UFB(Untra Fine Bubble) trực tiếp đến ngư dân địa phương, bao gồm cả việc hỗ trợ ngư dân các thiết bị và giải pháp cần thiết để cải thiện độ tươi, nồng độ vi sinh của cá ngừ. Các đối tác của chúng tôi sẽ được cung cấp

  • dữ liệu vệ tinh dự báo vị trí đàn cá ngừ
  • máy quay camera kỹ thuật số để quan sát và quản lý quá trình xử lý cá
  • một máy sốc điện
  • đá Ultra Fine Bubble khuếch tán để bảo quản cá ngừ

và với các đối tác thực hiện theo quy trình quản lý vệ sinh, phương pháp bảo quản bằng UFB của chúng tôi, chúng tôi sẽ sẵn sàng thu mua cá ngừ đảm bảo chất lượng của họ với giá cao. Các đối tác của chúng tôi không chỉ nâng cao được chất lượng cá của họ mà còn tăng thêm được doanh thu.

Nếu bạn cần thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.