Hiệu quả của bọt bóng siêu nhỏ

Hiệu quả của bọt bóng siêu nhỏ

Hiệu quả của bọt bóng siêu nhỏ

Hiệu quả làm sạch của bọt bóng siêu nhỏ

Bọt bóng siêu nhỏ đang tích điện âm (-), cho nên nó sẽ hút các chất bẩn đục tích điện dương (+) trôi nổi trong nước. Tính năng làm sạch của bọt bóng siêu nhỏ được sử dụng để làm vệ sinh đường ống/ CIP (Cleaning in Place = làm sạch tại chỗ) tại các nhà máy thực phẩm.

Hiệu quả khử trùng của bọt bóng siêu nhỏ

Hiệu quả rất lớn trong việc ức chế tăng trưởng của khuẩn trong vòng tròn bảo vệ đối với nấm cũng là điểm đáng chú ý của bọt bóng siêu nhỏ.

Nhờ tác dụng của gốc tự do sinh ra khi bột bóng siêu nhỏ bị vỡ, sẽ tấn công vào virus hoặc vi khuẩn, làm ức chế sự phát triển của chúng.

Ngăn chặn quá trình oxy hóa

Nước có bọt bóng siêu nhỏ có tính oxy hóa khử, chúng ta có thể nhìn thấy xu hướng tính oxy hóa khử bị giảm đi.

Tính oxy hóa khử (ORP) là chỉ tiêu thể hiện vật chất đó có ở trạng thái dễ oxy hóa vật chất khác, hoặc có ở trạng thái dễ khử vật chất khác không.

Do đó, cá đã làm sạch bằng nước muối lạnh bọt khí nano khó bị oxy hóa, cho nên bảo quản độ tươi sống

 

Ngăn chặn sự đổi màu sang màu nâu của thịt

Bằng cách hạn chế quá trình oxy hóa, sẽ ngăn chặn được việc chất myoglobin dạng oxy có trong thịt cá thay đổi thành dạng methemoglobin, để hạn chế thay đổi màu của thịt cá.

(※1)Myoglobin là chất protein màu có trong các bắp thịt.

(※2)Ở trạng thái sắt heme có trong myoglobin đã bị oxy hóa, trong cá đã chết chất methemoglobin có màu nâu gia tăng.