Ultra Fine Bubble (UFB) là gì?

Ultra Fine Bubble (UFB) là gì?

 Tên ban đầu bóng bọt siêu nhỏ (ultra-fine bubble) ?

Bóng bọt siêu nhỏ trước đây gọi là bọt nano
Hiệp hội sản xuất bọt bóng nhỏ đã thống nhất tên gọi chung là “Bọt bóng siêu nhỏ” nhằm tiêu chuẩn hóa mang tính quốc tế.
UFB (bọt bóng nano) đúng như tên gọi của nó, chỉ những bọt khí có kích thước cực nhỏ. Nhìn chung bọt khí có đơn vị nano (nm) dưới mức micromet (1/1000mm) đều được gọi là UFB (bọt khí nano). Dù tạo ra UFB (bọt khí nano) để bọt khí ở mức cực nhỏ, thì bằng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy trong nước trong suốt. 1nm thể hiện là 1 trên 1 triệu mm. Nếu lấy ví dụ  đường kính của trái đất là 1 mét, thì 1 nanomet tương đương với độ lớn của 1 viên bi (đường kính 1.3cm). Chúng ta hiểu rằng bọt khí nano nhỏ ở mức không thể so sánh được với bọt có thể thấy bằng mặt thường nói chung được.

 Đặc tính của bọt bóng siêu nhỏ

・Không thể xác nhận bằng mắt thường

Bọt bóng siêu nhỏ có kích thước vô cùng nhỏ nên không thể xác nhận sự tồn tại của nó bằng mắt thường.
Do vậy nước UFB có thể thấy trong dung dịch trong suốt.

Không nổi lên ngay lập tức.

Bọt bóng siêu nhỏ cũng giống như bọt khí thông thường không bay lên trong không khí, mà vừa chuyển động brown vừa tồn tại trong nước thời gian dài.

・Bị nổ do hiệu ứng tự điều áp

Trong hệ thống phân tán khí lỏng, sẽ tạo ra áp lực nhờ sức căng bề mặt được hình thành giữa 2 pha là pha khí và pha lỏng
Sức căng bề mặt được cho là làm tăng áp suất cho bọt khí tỷ lệ nghịch với kích thước của bọt khí.
Do đó, UFB siêu nhỏ nhờ áp lực này trở nên nhỏ hơn, và lại càng làm cho áp lực lớn hơn nữa.
Chẳng bao lâu, nhờ hiệu quả của tự điều áp, mà chúng bị biến mất.

・Bề mặt của bọt khí tích điện âm.

UFB có mặt ngoài dạng keo (colloid) âm, nên tích điện âm.
Do đó, các phân tử UFB cùng dấu nên đẩy nhau. Với tính chất này, các UFB không kết hợp với nhau, nhiều khi làm giảm mật độ số lượng bọt khí trong nước.
Ngoài ra, chúng có tác dụng hút chất hữu cơ tích điện dương, nên nó có hiệu quả làm sạch.

・Tác dụng hoạt tính sinh lý

UFB có tác dụng đối với chức năng sinh học đa dạng phát sinh trong cơ thể sống, nên có hiệu quả nâng cao tính năng.